Dit strömmen leder.

Oavsett om det rör sig om elinstallationer i villan hemma hos dig, eller om en ny industrilokal måste förses med elinstallationer så har vi på Ljungs Elektriska kunskapen att klara dina problem!

El

Elinstallationer

Alla typer av byggnader behöver elinstallationer. Utan el blir hemmet, företaget eller fabriken en livlös plats som ingen vill vistas på. Men för att elinstallationerna ska bli säkra och lyckade krävs både kunskap och erfarenhet.

De allra flesta elinstallationer kräver att en elfirma som är registrerad hos Elsäkerhetsverket utför dem. Hos oss på Ljungs El arbetar elektriker med auktorisation för elinstallationer och vi som firma är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Kontakta oss om du behöver hjälp med en elinstallation – oavsett om det är i hemmet eller i den nya industrilokalen.

En elektriker jobbar med kablar utanför ett hus.

Vad menas med elinstallationer?

Elinstallationer omfattar många av de elarbeten som krävs för att elen i en byggnad ska fungera korrekt. Elinstallationsarbete är i princip allt arbete som sker i en elanläggning fram till och med eluttaget, samt i alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning.

Elsäkerhetsverket definierar elinstallationsarbete på följande sätt:

 • att utföra, ändra eller reparera en elanläggning
 • att fast ansluta en elektrisk produkt till en elanläggning
 • att koppla loss en elektrisk produkt från en elanläggning som produkten är fast ansluten till

Vilka elinstallationer kräver elektriker?

Grundregeln är att elinstallationer alltid ska utföras av registrerade elfirmor. Det finns undantag för enklare elinstallationer, som du kan läsa mer om längre ned. Att utföra elinstallationer du inte har tillåtelse för är både olagligt och straffbart. Är du det minsta osäker bör du alltid vända dig till behöriga elektriker från en registrerad elfirma – som vi på Ljungs El.

Här är några exempel på elinstallationer som endast får utföras av en registrerad elfirma:

 • Förändringar i fasta installationer, till exempel ett uttag i köket eller elledningar i väggar
 • Byte av ojordade vägguttag mot jordat

När ska jag kontakta en registrerad elfirma?

Det finns många situationer som kräver att du kontaktar en behörig elektriker. Det gäller både vid uppenbara problem och vid renoveringar när nya kretsar ska installeras.

Allmänna problem
Om du upplever problem med elektriska problem i väggarna som överhettning, flimrande ljus eller säkringar som går sönder ofta bör du omedelbart kontakta en behörig elektriker från en registrerad elfirma.

Installation av nya kretsar
Kanske genomför du en renovering och vill dra om elen i din fastighet? Att installera nya kretsar eller byta ut befintliga kretsar kräver särskild kunskap och får endast utföras av en registrerad elfirma.

Felaktig jordning
Om du misstänker att ditt elsystem inte är ordentligt jordat så bör du omedelbart kontakta en registrerad elfirma som kan genomföra en inspektion och utreda vad som behöver göras.

Vilka elinstallationer får jag göra själv?

De allra flesta elinstallationer får endast utföras av elfirmor som är registrerade hos Elsäkerhetsverket med auktorisation för elinstallationer. Det finns undantag – men vi rekommenderar alltid att man vänder sig till en behörig elektriker för att arbetet ska bli så säkert och korrekt som möjligt.

Här är några exempel på enklare arbeten som du får utföra på egen hand:

 • Byte av trasiga proppsäkringar
 • Återställning av utlöst automatsäkring
 • Byte av glödlampor
 • Montering av skarvsladdar
 • Montering av sladdströmsbrytare och stickproppar
 • Reparation och utbyte av delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

En förutsättning för att du ska få utföra dessa arbeten är att du har rätt kunskap. Arbetet måste även kunna kontrolleras på rätt sätt. Är du det minsta osäker på hur du ska göra – kontakta alltid en registrerad elfirma. El kan utsätta dig och andra för livsfara och är inte någonting man kan chansa med.

Därför ska du anlita en registrerad elfirma

Alla företag som utför elinstallationsarbete hos någon annan behöver vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi på Ljungs El är registrerade för alla typer av elinstallationsarbeten i bostäder för privatpersoner.

Vi är dessutom registrerade för arbeten med begränsad lågspänning för maskiner, värme, kyla och ventilation; lågspänning för allmänna och offentliga utrymmen, bostäder, elproduktionsanläggningar och övriga anläggningar för användning av el, samt kabelförläggning i koncessionspliktiga nät.

Kort sagt: oavsett om du är en privatperson som behöver hjälp i din villa eller om du är ett företag som behöver förse en ny industrilokal med elinstallationer så är vi på Ljungs El valet för dig.

Kontroll och tillsyn

Genom att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket behöver vi uppfylla ett antal krav. Bland annat att ha ett egenkontrollprogram och att minst en av våra anställda är auktoriserad elinstallatör. Vi verkar dessutom under tillsyn av Elsäkerhetsverket.

Utöver detta finns en rad krav på hur elinstallationerna ska vara utförda, med fokus på att arbetet blir korrekt och säkert. På grund av detta kan du som kund vara trygg med att vända dig till en registrerad elfirma när du behöver hjälp med dina elinstallationer.

Ökad trygghet

Elektricitet är livsfarligt om det inte hanteras korrekt. Att vända sig till behöriga elektriker med rätt kompetens är av största vikt i alla lägen – speciellt när det handlar om elinstallationer.

Du som ägare av en fastighet är också innehavarare av en elanläggning. Det är ditt ansvar att se till att anläggningen är säker. Om du då vänder dig till aktörer utan rätt kunskap som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket riskerar du i högsta grad att åsidosätta det ansvaret.

Många försäkringsbolag täcker dessutom inte olyckor som uppstått efter obehöriga installationer. Genom att tumma på kvaliteten och tryggheten i början av processen kan slutresultatet bli ödesdigert. I bästa fall dyrt – i värsta fall med dödlig utgång.

Vanliga frågor

Vad innebär elinstallationer?

Elinstallationer omfattar allt arbete som sker i en elanläggning fram till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning, definierat av Elsäkerhetsverket.

Vilka typer av elinstallationer utför Ljungs El?

Ljungs El utför alla typer av elinstallationer, inklusive belysning, strömbrytare, uttag, elcentraler, jordfelsbrytare, fast anslutna produkter, garageportar, markiser, laddstationer för elbil, solceller, batterilager, värme, kyla, ventilation och övriga elinstallationer

Får jag utföra några elinstallationer själv?

Endast enklare arbeten som byte av trasiga proppsäkringar, återställning av utlöst automatsäkring, byte av glödlampor, montering av skarvsladdar, sladdströmsbrytare och stickproppar, samt reparation och utbyte av delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar får utföras själv, förutsatt att du har rätt kunskap.

Varför ska jag anlita en registrerad elfirma som Ljungs El?

Att anlita en registrerad elfirma säkerställer att elinstallationerna utförs säkert och korrekt enligt gällande lagar och normer, vilket skyddar dig och din egendom. Ljungs El är registrerat hos Elsäkerhetsverket och följer strikta krav och standarder för elinstallationer.

Vilka områden betjänar Ljungs El?

Ljungs El utför arbeten i Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Örebro och omnejd. Vi erbjuder flexibla tjänster anpassade efter dina behov och önskemål, oavsett om du är privatperson eller företag.

Hur kan jag vara säker på att Ljungs El följer lagar och normer?

Som registrerat elföretag hos Elsäkerhetsverket är Ljungs El skyldigt att följa gällande lagar, normer och föreskrifter för elinstallationer. Vi genomgår regelbunden tillsyn och kontroller för att säkerställa att alla arbeten utförs korrekt.

Anlita elektriker med erfarenhet

Ljungs El startade redan 1948. Sedan dess har verksamheten stannat inom familjen Ljung där vårt familjeföretag genom decennier har genomfört tusentals lyckade elarbeten och elinstallationer.

Vi håller till i Karlskoga men utför arbeten även i Kristinehamn, Degerfors och Örebro. Vårt mål är alltid att erbjuda dig den bästa servicen och expertisen för att göra ditt hem eller företag så säkert som möjligt.

Vi är flexibla, oavsett hur dina krav och önskemål ser ut – och har erfarenheten och kompetensen att genomföra de arbeten, installationer och reparationer du behöver hjälp med.

Få offert