Dit strömmen leder.

Oavsett om det rör sig om elinstallationer i villan hemma hos dig, eller om en ny industrilokal måste förses med elinstallationer så har vi på Ljungs Elektriska kunskapen att klara dina problem!

Elektriker

Anlita elektriker

Ljungs El är din pålitliga partner när det kommer till elarbeten och elinstallationer i Karlskoga med omnejd. Sedan slutet på 40-talet har vi genomfört tusentals jobb och satt säkerheten i första rum. Vårt mål är alltid att erbjuda dig den bästa servicen och expertisen för att göra ditt hem eller företag så säkert som möjligt.

Söker du en behörig elektriker som kan utföra elarbeten och elinstallationer i Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors eller Örebro? Då har du kommit rätt! Vi på Ljungs El är registrerade hos Elsäkerhetsverket och för alla typer av elinstallationer i bostäder.

En elektriker jobbar med kablar utanför ett hus.

Vilka arbeten utför en elektriker?

Elinstallationer: Elektriker ansvarar för att installera och koppla in elsystem i bostäder, kommersiella fastigheter och industriella platser. Det inkluderar bland annat installation av uttag, strömbrytare och andra elkomponenter.

Reparationer: Vi utreder och reparerar elektriska problem, inklusive kortslutningar, strömavbrott och felaktiga elsystem.

Service: Elektriker utför regelbundet underhåll och service av elektriska system för att säkerställa att de fungerar korrekt och är säkra att använda.

Elbesiktning: Vi genomför besiktningar för att kontrollera att elsystemet uppfyller säkerhetsnormer och föreskrifter.

Kabeldragning: Elektriker är ansvariga för att dra kablar och ledningar genom byggnader för att ansluta elsystem.

Välj rätt elektriker för jobbet

Om du någon gång har anlitat en elektriker har du säkert hört talas om behörighet och auktorisation. För att få utföra elinstallationer hos någon annan krävs att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket och att den som utför arbetet har auktorisation för elinstallationer.

Att anlita elektriker från en elfirma som är registrerad hos Elsäkerhetsverket är av yttersta vikt när det handlar om säkerhet och ett korrekt genomförande av elarbeten.

Vi på Ljungs El är registrerade för alla typer av elinstallationsarbeten i bostäder för privatpersoner:

  • Belysning, strömbrytare och uttag
  • Elcentral och jordfelsbrytare
  • Fast anslutna produkter (tvättmaskin, spis med mera)
  • Garageportar och markiser
  • Laddstation för elbil
  • Solceller och batterilager
  • Värme, kyla och ventilation
  • Övriga typer av elinstallationer

Vi är dessutom registrerade för arbeten med begränsad lågspänning för maskiner, värme, kyla och ventilation; lågspänning för allmänna och offentliga utrymmen, bostäder, elproduktionsanläggningar och övriga anläggningar för användning av el, samt kabelförläggning i koncessionspliktiga nät.

Kort sagt: oavsett om du är en privatperson som behöver hjälp i din villa eller om du är ett företag som behöver förse en ny industrilokal med elinstallationer så är vi på Ljungs El valet för dig.

Varför anlita auktoriserade elektriker?

För att få utöva yrket elinstallatör i Sverige krävs att man är auktoriserad, vilket kontrolleras av Elsäkerhetsverket. För att bli auktoriserad krävs både rätt utbildning och praktisk erfarenhet.

Här följer några skäl till att du bör anlita auktoriserade elektriker om du behöver hjälp med elinstallationer:

Säkerhet kommer först

Elinstallationer och reparationer kan vara riskfyllda om de inte utförs korrekt. Elektriker som har genomgått utbildning och är auktoriserade hos Elsäkerhetsverket har de nödvändiga kunskaperna för att arbeta säkert med elinstallationer. De är medvetna om de gällande säkerhetsföreskrifterna och följer dem strikt, vilket minimerar riskerna för olyckor och skador.

Kvalitet och professionalism

Elektriker med rätt auktorisation är välutbildade och har erfarenhet av att utföra olika typer av elinstallationer. När du anlitar en auktoriserad elektriker kan du vara säker på att arbetet utförs med hög kvalitet och professionalism. De är också medvetna om de senaste tekniska och branschspecifika förändringarna och kan tillämpa dem i sitt arbete.

Följer lagkrav

Elsäkerhetsverket ställer upp strikta regler och normer för elinstallationer. Att anlita en auktoriserad elektriker säkerställer att ditt projekt följer alla lagliga krav och att eventuella tillstånd och certifikat är korrekt utfärdade. Detta ger dig som kund en trygghet och försäkrar att arbetet inte kommer att strida mot lagen.

Kvalitetskontroll och tillsyn

Elektriker som är auktoriserade arbetar inom ramen för elföretagets egenkontrollprogram, som utgår från 24 § Elsäkerhetslagen. Egenkontrollprogrammet säkerställer att elinstallationsarbetet utförs enligt de krav som ställs i lagen och gällande föreskrifter. Alla registrerade elinstallationsföretag står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Bättre skydd vid fel

Att anlita en elektriker som saknar auktorisation och rätt kompetens för elinstallationer är inte bara farligt – det kan också bli dyrt. Risken för fel ökar eftersom det saknas garanti att den som utför arbetet faktiskt har den kunskap som krävs. Många försäkringsbolag täcker inte olyckor som uppstått efter obehöriga installationer.

Vanliga frågor

Varför ska jag välja Ljungs El för mina elarbeten och elinstallationer?

Ljungs El har varit en pålitlig partner sedan slutet på 40-talet och erbjuder högsta säkerhet och service. Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket och utför alla typer av elinstallationer med expertis.

Vilka typer av elarbeten kan Ljungs El hjälpa mig med?

Våra tjänster inkluderar installation av uttag, strömbrytare, elsystem, reparationer av elektriska problem, underhåll, elbesiktningar, och kabeldragning.

Varför är det viktigt att anlita en behörig och auktoriserad elektriker?

Behöriga elektriker är registrerade hos Elsäkerhetsverket, vilket garanterar säkerhet och korrekt genomförande av elarbeten enligt gällande lagar och föreskrifter.

Vilka specifika elinstallationer är Ljungs El auktoriserade för?

Vi är auktoriserade för installationer av belysning, elcentraler, jordfelsbrytare, fast anslutna produkter, garageportar, markiser, laddstationer för elbilar, solceller, batterilager, och system för värme, kyla och ventilation.

Hur säkerställer Ljungs El kvaliteten på sina elinstallationer?

Som auktoriserade elektriker följer vi strikta säkerhetsföreskrifter och är ständigt uppdaterade med de senaste tekniska och branschspecifika förändringarna. Vårt arbete står under Elsäkerhetsverkets tillsyn och vi följer ett egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetslagen.

Kan Ljungs El hjälpa till med installationer av laddstationer för elbilar och solceller?

Ja, vi är registrerade och erfarna i att installera laddstationer för elbilar samt solceller och batterilager, vilket gör oss till ett komplett val för moderna och hållbara elinstallationer.

Anlita elektriker med erfarenhet

Ljungs El startade redan 1948. Sedan dess har verksamheten stannat inom familjen Ljung där vårt familjeföretag genom decennier har genomfört tusentals lyckade elarbeten och elinstallationer.

Vi är flexibla, oavsett hur dina krav och önskemål ser ut – och har erfarenheten och kompetensen att genomföra de arbeten, installationer och reparationer du behöver hjälp med.

Få offert